Życzenia Świąteczne

19
kwi

Niech w święto radosnej Paschalnej Ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce Baranek bez skazy, Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Wiemy żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, o Królu Zwycięzco. bądź nam miłościwy. /Sekwencja wielkanocna/

Pan zmartwychwstał i jest z nami Alleluja ! Tą radosną nowiną chcemy dzielić się wzajemnie. Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja ! Zmartwychwstały Chrystus jest fundamentem, stoi w centrum naszej wiary i naszej nadziei. On nie pozostawił nas samym sobie, ale idzie z nami i wskazuje nam pewną drogę ku Bogu Ojcu. Kto wierzy w Chrystusa, choćby i umarł, żyć będzie. Wierząc doświadczy Nowej natury, Nowego człowieka staje się drugim Chrystusem.

W tej nadziei składam Wam kochani parafianie wielkanocne życzenia. – Niech Ten, który jest Drogą, umacnia Was Swoją łaską w codziennym życiu – Niech Ten, który jest Prawdą, będzie dla Was mocą do odważnego i szczerego świadectwa o Zmartwychwstałym wśród bliskich, krewnych, przyjaciół, znajomych, sąsiadów – Niech Ten, który jest Życiem opromienia każdego z Was radością i mocą swojego Ducha umacniając Was w każdym trudnym doświadczeniu. Niech święta Paschalne będą dla nas czasem głębokiego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem niosącym nadzieję że spełnią się wszystkie Boże obietnice, że Pan odnowi – oblicze Kościoła, oblicze ziemi, oblicze każdego z nas. Ks. proboszcz Roman Rychert